GKNG - komplexné geodetické služby

Služby

Služby podľa druhu

Geometrický plán

Geometrický plán používame vždy keď sa niečo zmení pri nehnuteľnostiach tak, že je to fyzicky viditeľné v teréne. Túto zmenu je potrebné zakresliť aj do katastrálnej mapy. Príklady takej zmeny sú, ak chceme stavať stavbu a potrebujeme vyňať pôdu, oddelíme pozemok, máme rozostavanú stavbu, máme rodinný dom a ideme kolaudovať a pod.

Zameranie

Zameranie je úkon, pri ktorom to čo vidíme fyzicky v teréne, potrebujeme dostať ako súbor informácií do mapy. Príkladom je polohopis a výškopis pred výstavbou pre projektanta/architekta, aby mohol navrhnúť správnu polohu domu. Zameranie vstupu do nehnuteľnosti - adresný bod pre záchranné zložky. Zameranie po ukončenej výstavbe pre magistrát BA ku kolaudácii - digitálna mapa.

Vytýčenie

Vytýčenie je opakom zamerania, kedy je našou úlohou v teréne určiť nové hranice, ktoré v teréne neexistujú. Vytýčenie hranice vykonáme na základe toho, čo je zobrazené v katastrálnej mape. Ďalší prípad je vytýčenie stavby, kedy nám projektant naprojektoval dom a v teréne na základe osadenia stavby vytyčujeme stavbu.

Majetkovo-právne vysporiadanie

Cieľom služby „Majetkovo-právne vysporiadanie“ je usporiadanie vlastníctva tak, aby bolo možné do katastra nehnuteľností zapísať správneho vlastníka nehnuteľnosti, aby bola opravená výmera pozemku, či aby sa vyriešil nevysporiadaný pozemok pod stavbou, či iný majetkovo-právny problém, Ide sa o komplexné riešenie problematiky nielen s katastrom, ale aj s inými štátnymi inštitúciami, alebo vlastníkmi.

Analýzy územného plánu a pozemkov

Na pozemky sa môžeme pozerať nielen z hľadiska katastra a údajov o ňom (výmera, list vlastníctva, druh pozemku a pod), ale aj z hľadiska územného plánu a vytvárať tak informatívno územno-plánovacie informácie. Ak k tomu pridáme hromadné spracovanie údajov katastra, radi pre Vás vytvoríme analýzy, ktoré šetria váš čas a financie.

Právne/znalecké/inžinierske činnosti

V spolupráci s našimi partnermi Vám vieme zabezpečiť všetky potrebné zmluvy, ktoré sa týkajú nehnuteľností napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, vecné bremeno a pod. Rovnako Vám vieme pomôcť určiť cenu kupovaných, alebo predávaných nehnuteľností cez znalecký posudok. Ak už pozemok máte, vyriešime za vás stavebné povolenie, alebo pomôžeme s kolaudáciou.

Školenia

Pripravujeme pre Vás školenia, ktoré pripravíme presne na mieru podľa Vašich požiadaviek. . Školenia pripravujeme pre realitné kancelárie, finančných poradcov, alebo aj pre širšiu verejnosť. Na školeniach vás dôkladne oboznámime s preberanou tematikou a venovať sa budeme aj početným prípadom z praxe.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa

Prečítejte si viac o našich službách