GKNG - komplexné geodetické služby

Kupujem nehnuteľnosť

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hranice pozemku

Pomocou služby „Vytýčenie hraníc pozemku“ sme schopní do terénu vyznačiť polohu Vašej hranice na podklade súradníc katastrálnej mapy. Úlohou služby je to, že sa nepomýlite a Váš budúci plot bude stáť presne tam, kde má. Vyhnete sa tak zbytočným susedským sporom. Táto služba je rovnako výhodná aj vtedy, ak kupujete pozemok a chcete si preveriť hranice pozemku.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Tento typ geometrického plánu používame vtedy, ak potrebuje rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku alebo si usporiadať podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade je možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete, alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva. Dostupná je možnosť úpravy hranice pozemkov a jednotlivé časti parciel si potom len zameníte.

Geometrický plán na kolaudáciu

Geometrický plán na kolaudáciu

Ak potrebujete zamerať postavenú stavbu (dokončenú stavbu), tento geometrický plán rieši zakreslenie Vašej novej stavby, alebo staršej pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Pomocou geometrického plánu sa zapíše (zaeviduje) táto stavba na Váš list vlastníctva. Ak staviate nový rodinný dom, potešia Vás tak nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii. (Pri výstavbe sa zvyčajne platia 10-násobne vyššie dane, aby Vás to motivovalo k dokončeniu stavby.)

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Týmto geometrickým plánom obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Získavame tak presnú výmery parcely registra E a presnú polohu tejto parcely. Tento typ geometrického plánu využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy, ktorú nám dal do elektronickej podoby ROEP (register obnovenej evidencie pôdy).

Zmluva

Zmluva

Najčastejšie používaná a zvyčajne nesprávne označovaná kúpno-predajná zmluva, správne uvádzame názov kúpna zmluva, sa používa pri predaji nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti je však možné aj darovať, zameniť, zriadiť vecné bremeno, alebo aj vysporiadať podielové spoluvlastníctvo. Zmluvy na nehnuteľnosti majú ale tú podmienku, že pre nadobudnutie právoplatnosti ich musí zaevidovať a skontrolovať kataster.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa