GKNG - komplexné geodetické služby

Zameranie

Zameranie

Zameranie je úkon, pri ktorom to čo vidíme fyzicky v teréne, potrebujeme dostať ako súbor informácií do mapy. Príkladom je polohopis a výškopis pred výstavbou pre projektanta/architekta, aby mohol navrhnúť správnu polohu domu. Zameranie vstupu do nehnuteľnosti - adresný bod pre záchranné zložky. Zameranie po ukončenej výstavbe pre magistrát BA ku kolaudácii - digitálna mapa.

Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis

Pomocou tejto služby zameriame Váš pozemok, aby ste spolu s projektantom/architektom vedeli čo najúčelnejšie navrhnúť budúcu polohou Vášho domu. Správna poloha Vám ušetrí financie pri výkopových prácach, ochráni Vaše súkromie vzhľadom k polohe susedných domov a zabezpečí dostatok denného svetla v dome.

Digitálna mapa

Digitálna mapa

Po ukončení stavby, úpravách terénu, chodníkov a ciest a pripojení inžinierskych sietí sa zameriava nová stavba na zákres do technickej mapy mesta. Tento doklad potrebujete na kolaudáciu v napr. v Bratislave. Výhodou tejto služby je aj to, že máte k dispozícii meranie po výstavbe, ktoré viete využiť v budúcnosti a to nielen pri kolaudácii.

Adresný bod

Adresný bod

Je to bod, ktorý je v strede vstupu do budovy a je vzdialený 0,3 m smerom do vnútra budovy. Zameranie tohto bodu pre potrebné pre kolaudáciu stavby. Adresný bod určuje presnú polohu vášho vchodu a pre záchranné zložky. Hasiči a policajti tak presne vedia, kde sa nachádza vchod.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa