GKNG - komplexné geodetické služby

Blog

Polohopisné a výškopisné zameranie

Idete stavať rodinný dom a k projeku potrebujete polohopis výškopis ?

Čo znamená parcela E a parcela C

Chcete poznať vysvetlenie parcely E a C prečítajte si náš článok

Ideálny návod na rozostavanú stavbu a hypotéku

Chcete sa dozvedieť viac o rozostavanej stavbe ešte predtým ako ju začnete stavať, začnite týmto článkom.

Základné pojmy/definície v geodézii

List vlastníctva 

Súpis všetkých nehnuteľností v jednom katastrálnom území vo vlastníctve jedného alebo viacerých spoluvlastníkov.

Mapa C-KN

Súčasná katastrálna mapa zobrazujúca vlastnícke hranice pozemkov a stavieb.

Aké úlohy vykonáva geodet pri výstavbe rodinného domu

Jeho úlohou je príprava podkladov pre ďalších odborníkov, alebo štátne úrady (kataster, pozemkový úrad).

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa