GKNG - komplexné geodetické služby

Postavil som nehnuteľnosť

Geometrický plán na kolaudáciu

Geometrický plán na kolaudáciu

Ak potrebujete zamerať postavenú stavbu (dokončenú stavbu), tento geometrický plán rieši zakreslenie Vašej novej stavby, alebo staršej pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Pomocou geometrického plánu sa zapíše (zaeviduje) táto stavba na Váš list vlastníctva. Ak staviate nový rodinný dom, potešia Vás tak nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii. (Pri výstavbe sa zvyčajne platia 10-násobne vyššie dane, aby Vás to motivovalo k dokončeniu stavby.)

Digitálna mapa

Digitálna mapa

Po ukončení stavby, úpravách terénu, chodníkov a ciest a pripojení inžinierskych sietí sa zameriava nová stavba na zákres do technickej mapy mesta. Tento doklad potrebujete na kolaudáciu v napr. v Bratislave. Výhodou tejto služby je aj to, že máte k dispozícii meranie po výstavbe, ktoré viete využiť v budúcnosti a to nielen pri kolaudácii.

Adresný bod

Adresný bod

Je to bod, ktorý je v strede vstupu do budovy a je vzdialený 0,3 m smerom do vnútra budovy. Zameranie tohto bodu pre potrebné pre kolaudáciu stavby. Adresný bod určuje presnú polohu vášho vchodu a pre záchranné zložky. Hasiči a policajti tak presne vedia, kde sa nachádza vchod.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa