GKNG - komplexné geodetické služby

Usporiadavam nehnuteľnosť

Identifikácia v starých mapách

Identifikácia v starých mapách

Oficiálne označovaná ako písomná a grafická identifikácia, alebo s dovetkom spätná. Identifikáciu v starých mapách využijete vtedy, ak neviete, kde sa nachádzajú pozemky E-KN, ktoré ste napr. zdedili po rodičoch, alebo ak potrebujete získať od pozemkového úradu potvrdenie či pre pozemky prebiehajú/neprebiehajú reštitúcie. Nájdeme polohu starého pozemku (parcely E) a zobrazíme ho do aktuálnej katastrálnej mapy, teda stotožníme starý pozemok (parcely E) s novým (parcela C). Výhodou tejto služby je to, že získavate predstavu o tom, kde sa pozemky E nachádzajú.

Vysporiadanie pozemkov

Vysporiadanie pozemkov

Po analýze pozemkov identifikujeme problematického vlastníka. Napríklad, ak riešime vysporiadanie pozemku pod stavbou, oslovíme správneho vlastníka a uzatvárame dohodu. Riešením vysporiadania je tak vždy dohoda, zmluva, alebo oprava, ktorá po zápise do katastra napraví všetky problémy s pozemkami/vlastníctvom.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Týmto geometrickým plánom obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Získavame tak presnú výmery parcely registra E a presnú polohu tejto parcely. Tento typ geometrického plánu využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy, ktorú nám dal do elektronickej podoby ROEP (register obnovenej evidencie pôdy).

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa