GKNG - komplexné geodetické služby

Vytýčenie

Vytýčenie

Vytýčenie je opakom zamerania, kedy je našou úlohou v teréne určiť nové hranice, ktoré v teréne neexistujú. Vytýčenie hranice vykonáme na základe toho, čo je zobrazené v katastrálnej mape. Ďalší prípad je vytýčenie stavby, kedy nám projektant naprojektoval dom a v teréne na základe osadenia stavby vytyčujeme stavbu.

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby

Pomocou služby „Vytýčenie stavby“ sme schopní do terénu umiestniť polohu Vašej novej nepostavenej stavby. Inak povedané, spravíme v teréne osadenie domu na pozemok. V teréne pomocou kolíkov vyznačíme, kde sa má majú nachádzať základy novej stavby. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací náčrt) následne potrebujete odovzdať pri kolaudačnom konaní.

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hranice pozemku

Pomocou služby „Vytýčenie hraníc pozemku“ sme schopní do terénu vyznačiť polohu Vašej hranice na podklade súradníc katastrálnej mapy. Úlohou služby je to, že sa nepomýlite a Váš budúci plot bude stáť presne tam, kde má. Vyhnete sa tak zbytočným susedským sporom. Táto služba je rovnako výhodná aj vtedy, ak kupujete pozemok a chcete si preveriť hranice pozemku.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa