GKNG - komplexné geodetické služby

Majetkovo-právne vysporiadanie

Majetkovo-právne vysporiadanie

Cieľom služby „Majetkovo-právne vysporiadanie“ je usporiadanie vlastníctva tak, aby bolo možné do katastra nehnuteľností zapísať správneho vlastníka nehnuteľnosti, aby bola opravená výmera pozemku, či aby sa vyriešil nevysporiadaný pozemok pod stavbou, či iný majetkovo-právny problém, Ide sa o komplexné riešenie problematiky nielen s katastrom, ale aj s inými štátnymi inštitúciami, alebo vlastníkmi.

Analýza pozemkov

Analýza pozemkov

Analýzou pozemkov zisťujeme prvotné informácie o pozemku z katastra, alebo nášho merania. Tu zistíte skutočný stav pozemku na základe faktov a vyhnete sa tak pri kúpe pozemku možným problémom, ako predchádzajúce vlastníctvo pozemku, hranice pozemku alebo či sú na pozemku, alebo v blízkosti potrebné inžinierske siete.

Identifikácia v starých mapách

Identifikácia v starých mapách

Oficiálne označovaná ako písomná a grafická identifikácia, alebo s dovetkom spätná. Identifikáciu v starých mapách využijete vtedy, ak neviete, kde sa nachádzajú pozemky E-KN, ktoré ste napr. zdedili po rodičoch, alebo ak potrebujete získať od pozemkového úradu potvrdenie či pre pozemky prebiehajú/neprebiehajú reštitúcie. Nájdeme polohu starého pozemku (parcely E) a zobrazíme ho do aktuálnej katastrálnej mapy, teda stotožníme starý pozemok (parcely E) s novým (parcela C). Výhodou tejto služby je to, že získavate predstavu o tom, kde sa pozemky E nachádzajú.

Vysporiadanie pozemkov

Vysporiadanie pozemkov

Po analýze pozemkov identifikujeme problematického vlastníka. Napríklad, ak riešime vysporiadanie pozemku pod stavbou, oslovíme správneho vlastníka a uzatvárame dohodu. Riešením vysporiadania je tak vždy dohoda, zmluva, alebo oprava, ktorá po zápise do katastra napraví všetky problémy s pozemkami/vlastníctvom.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa