GKNG - komplexné geodetické služby

Právne/znalecké/inžinierske činnosti

Právne/znalecké/inžinierske činnosti

V spolupráci s našimi partnermi Vám vieme zabezpečiť všetky potrebné zmluvy, ktoré sa týkajú nehnuteľností napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, vecné bremeno a pod. Rovnako Vám vieme pomôcť určiť cenu kupovaných, alebo predávaných nehnuteľností cez znalecký posudok. Ak už pozemok máte, vyriešime za vás stavebné povolenie, alebo pomôžeme s kolaudáciou.

Zmluva

Zmluva

Najčastejšie používaná a zvyčajne nesprávne označovaná kúpno-predajná zmluva, správne uvádzame názov kúpna zmluva, sa používa pri predaji nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti je však možné aj darovať, zameniť, zriadiť vecné bremeno, alebo aj vysporiadať podielové spoluvlastníctvo. Zmluvy na nehnuteľnosti majú ale tú podmienku, že pre nadobudnutie právoplatnosti ich musí zaevidovať a skontrolovať kataster.

Znalecký posudok

Znalecký posudok

Pri nehnuteľnostiach poznáme ocenenie nehnuteľnosti pre banku alebo súd. Znalecký posudok na rozostavanú stavbu/byt, kde môžeme určovať cenu nehnuteľnosti, alebo spôsob, ako sa podiely na stavbách zapíšu na list vlastníctva.

Stavebné/kolaudačné rozhodnutie

Stavebné/kolaudačné rozhodnutie

Pred výstavbou je potrebné prejsť administratívnym procesom na príslušnom stavebnom úrade pre vybavenie stavebného povolenia. Podobný proces sa deje po ukončení výstavby kde nasleduje kolaudácia a zápis stavby do katastra. Vybavenie a poradenie v tomto procese Vám vieme zabezpečiť my.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa