GKNG - komplexné geodetické služby

Digitálna mapa

Digitálna mapa

Po ukončení stavby, úpravách terénu, chodníkov a ciest a pripojení inžinierskych sietí sa zameriava nová stavba na zákres do technickej mapy mesta. Tento doklad potrebujete na kolaudáciu v napr. v Bratislave. Výhodou tejto služby je aj to, že máte k dispozícii meranie po výstavbe, ktoré viete využiť v budúcnosti a to nielen pri kolaudácii.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa