GKNG - komplexné geodetické služby

Zmluva

Zmluva

Najčastejšie používaná a zvyčajne nesprávne označovaná kúpno-predajná zmluva, správne uvádzame názov kúpna zmluva, sa používa pri predaji nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti je však možné aj darovať, zameniť, zriadiť vecné bremeno, alebo aj vysporiadať podielové spoluvlastníctvo. Zmluvy na nehnuteľnosti majú ale tú podmienku, že pre nadobudnutie právoplatnosti ich musí zaevidovať a skontrolovať kataster.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa