GKNG - komplexné geodetické služby

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Používa sa vtedy, keď potrebujete pozemok vyňať z dôvodu stavebného povolenia. Vyňatie znamená zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom môžeme stavať. Geometrický plán na vyňatie nám graficky zobrazí nový pozemok, ktorý sa má vyňať, a na ktorom budete stavať. Následne požiadate “pozemkový úrad" (okresný úrad, odbor pozemkový a lesný) o stanovisko/rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa