GKNG - komplexné geodetické služby

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby

Pomocou služby „Vytýčenie stavby“ sme schopní do terénu umiestniť polohu Vašej novej nepostavenej stavby. Inak povedané, spravíme v teréne osadenie domu na pozemok. V teréne pomocou kolíkov vyznačíme, kde sa má majú nachádzať základy novej stavby. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací náčrt) následne potrebujete odovzdať pri kolaudačnom konaní.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa