GKNG - komplexné geodetické služby

Identifikácia v starých mapách

Identifikácia v starých mapách

Oficiálne označovaná ako písomná a grafická identifikácia, alebo s dovetkom spätná. Identifikáciu v starých mapách využijete vtedy, ak neviete, kde sa nachádzajú pozemky E-KN, ktoré ste napr. zdedili po rodičoch, alebo ak potrebujete získať od pozemkového úradu potvrdenie či pre pozemky prebiehajú/neprebiehajú reštitúcie. Nájdeme polohu starého pozemku (parcely E) a zobrazíme ho do aktuálnej katastrálnej mapy, teda stotožníme starý pozemok (parcely E) s novým (parcela C). Výhodou tejto služby je to, že získavate predstavu o tom, kde sa pozemky E nachádzajú.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa