GKNG - komplexné geodetické služby

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Tento typ geometrického plánu používame vtedy, ak potrebuje rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku alebo si usporiadať podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade je možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete, alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva. Dostupná je možnosť úpravy hranice pozemkov a jednotlivé časti parciel si potom len zameníte.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa