GKNG - komplexné geodetické služby

Geometrický plán a vecné bremeno

Geometrický plán a vecné bremeno

Ak nemáte prístup priamo na Váš pozemok a nemáte inžinierske siete priamo na pozemku, potrebujte si na to zriadiť vecné bremeno. Spracujeme tak geometrický plán, ktorý graficky zobrazí prístup na pozemok cez iný pozemok, alebo prístup inžinierskych sietí (voda, elektrina...) na Váš pozemok. Získate tak možnosť svoj pozemok využiť.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa